banner-sim
người cấm
Xin chào mừng quý khách đến với Trung Tâm Sim Số Đẹp - Chúc quý khách vạn sự như ý!

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu

Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:

Trợ giúp

Dãy số không gồm: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng cao


Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Sim Ngũ Quý Viettel Sim Ngũ Quý Mobifone Sim Ngũ Quý Vinaphone Sim Ngũ Quý Vietnamobile Sim Ngũ Quý Gmobile

Sim Ngũ Quý

STT Số Giá Tổng Mạng Đặt Mua Giỏ
1 006.11.00000 590,000(đ) 46
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
2 082.51.00000 39,000,000(đ) 16
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
3 070.62.44444 42,000,000(đ) 35
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
4 081.57.44444 47,000,000(đ) 41
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
5 081.78.44444 47,000,000(đ) 44
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
6 079.72.44444 50,000,000(đ) 45
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
7 084.49.11111 50,000,000(đ) 30
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
8 082.73.00000 50,000,000(đ) 20
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
9 039.21.00000 50,000,000(đ) 15
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
10 076.71.44444 50,000,000(đ) 41
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
11 079.37.44444 50,000,000(đ) 46
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
12 076.48.44444 50,000,000(đ) 45
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
13 076.84.00000 50,000,000(đ) 25
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
14 038.72.11111 50,000,000(đ) 25
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
15 076.80.44444 50,000,000(đ) 41
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
16 078.61.44444 50,000,000(đ) 42
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
17 078.69.00000 53,300,000(đ) 30
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
18 081.28.44444 54,500,000(đ) 39
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
19 082.74.11111 55,000,000(đ) 26
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
20 085.89.44444 55,000,000(đ) 50
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
21 078.65.00000 55,000,000(đ) 26
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
22 077.97.44444 55,000,000(đ) 50
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
23 077.57.44444 55,000,000(đ) 46
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
24 079.47.44444 55,000,000(đ) 47
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
25 082.96.44444 58,200,000(đ) 45
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
26 085.34.11111 60,000,000(đ) 25
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
27 082.96.44444 60,000,000(đ) 45
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
28 077.38.00000 65,000,000(đ) 25
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
29 070.83.00000 65,000,000(đ) 18
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
30 076.67.00000 65,000,000(đ) 26
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
31 076.99.44444 70,000,000(đ) 51
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
32 039.59.11111 70,000,000(đ) 31
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
33 079.29.44444 70,000,000(đ) 47
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
34 077.89.00000 70,000,000(đ) 31
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
35 078.99.44444 80,000,000(đ) 53
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
36 038.83.00000 80,000,000(đ) 22
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
37 038.67.33333 85,000,000(đ) 39
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
38 082.40.22222 95,000,000(đ) 24
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
39 078.63.00000 100,000,000(đ) 24
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
40 076.72.44444 100,000,000(đ) 42
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
41 078.35.00000 100,000,000(đ) 23
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
42 098.49.11111 100,000,000(đ) 35
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
43 078.63.44444 100,000,000(đ) 44
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
44 035.23.44444 100,000,000(đ) 33
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
45 076.53.00000 100,000,000(đ) 21
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
46 036.87.55555 105,200,000(đ) 49
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
47 034.35.33333 110,000,000(đ) 30
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
48 081.70.33333 115,000,000(đ) 31
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
49 083.58.22222 140,000,000(đ) 34
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
50 037.65.77777 140,000,000(đ) 56
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
51 094.81.44444 145,000,000(đ) 42
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
52 091.27.00000 150,000,000(đ) 19
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
53 085.23.22222 152,000,000(đ) 28
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
54 091.65.00000 156,250,000(đ) 21
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
55 096.30.11111 156,250,000(đ) 23
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
56 082.34.22222 159,000,000(đ) 27
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
57 093.68.44444 160,000,000(đ) 46
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
58 039.81.55555 160,000,000(đ) 46
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
59 091.52.00000 162,000,000(đ) 17
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
60 097.73.11111 162,500,000(đ) 31
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
61 098.25.11111 166,000,000(đ) 29
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
62 090.43.11111 172,000,000(đ) 21
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
63 081.24.77777 173,600,000(đ) 50
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
64 091.85.00000 174,000,000(đ) 23
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
65 098.82.44444 183,000,000(đ) 47
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
66 084.78.77777 185,000,000(đ) 62
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
67 098.31.00000 186,000,000(đ) 21
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
68 035.25.77777 193,000,000(đ) 50
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
69 085.61.77777 193,300,000(đ) 55
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
70 036.51.77777 193,300,000(đ) 50
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
71 085.91.77777 193,300,000(đ) 58
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
72 038.69.33333 195,000,000(đ) 41
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
73 094.72.33333 198,000,000(đ) 37
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
74 076.76.44444 199,000,000(đ) 46
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
75 038.85.77777 199,000,000(đ) 59
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
76 035.59.77777 199,000,000(đ) 57
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
77 038.50.66666 200,000,000(đ) 46
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
78 038.69.55555 200,000,000(đ) 51
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
79 035.20.66666 200,000,000(đ) 40
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
80 037.90.66666 200,000,000(đ) 49
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
Số Giá Đặt Mua
006.11.00000 590,000(đ)
Đặt sim
082.51.00000 39,000,000(đ)
Đặt sim
070.62.44444 42,000,000(đ)
Đặt sim
081.57.44444 47,000,000(đ)
Đặt sim
081.78.44444 47,000,000(đ)
Đặt sim
079.72.44444 50,000,000(đ)
Đặt sim
084.49.11111 50,000,000(đ)
Đặt sim
082.73.00000 50,000,000(đ)
Đặt sim
039.21.00000 50,000,000(đ)
Đặt sim
076.71.44444 50,000,000(đ)
Đặt sim
079.37.44444 50,000,000(đ)
Đặt sim
076.48.44444 50,000,000(đ)
Đặt sim
076.84.00000 50,000,000(đ)
Đặt sim
038.72.11111 50,000,000(đ)
Đặt sim
076.80.44444 50,000,000(đ)
Đặt sim
078.61.44444 50,000,000(đ)
Đặt sim
078.69.00000 53,300,000(đ)
Đặt sim
081.28.44444 54,500,000(đ)
Đặt sim
082.74.11111 55,000,000(đ)
Đặt sim
085.89.44444 55,000,000(đ)
Đặt sim
078.65.00000 55,000,000(đ)
Đặt sim
077.97.44444 55,000,000(đ)
Đặt sim
077.57.44444 55,000,000(đ)
Đặt sim
079.47.44444 55,000,000(đ)
Đặt sim
082.96.44444 58,200,000(đ)
Đặt sim
085.34.11111 60,000,000(đ)
Đặt sim
082.96.44444 60,000,000(đ)
Đặt sim
077.38.00000 65,000,000(đ)
Đặt sim
070.83.00000 65,000,000(đ)
Đặt sim
076.67.00000 65,000,000(đ)
Đặt sim
076.99.44444 70,000,000(đ)
Đặt sim
039.59.11111 70,000,000(đ)
Đặt sim
079.29.44444 70,000,000(đ)
Đặt sim
077.89.00000 70,000,000(đ)
Đặt sim
078.99.44444 80,000,000(đ)
Đặt sim
038.83.00000 80,000,000(đ)
Đặt sim
038.67.33333 85,000,000(đ)
Đặt sim
082.40.22222 95,000,000(đ)
Đặt sim
078.63.00000 100,000,000(đ)
Đặt sim
076.72.44444 100,000,000(đ)
Đặt sim
078.35.00000 100,000,000(đ)
Đặt sim
098.49.11111 100,000,000(đ)
Đặt sim
078.63.44444 100,000,000(đ)
Đặt sim
035.23.44444 100,000,000(đ)
Đặt sim
076.53.00000 100,000,000(đ)
Đặt sim
036.87.55555 105,200,000(đ)
Đặt sim
034.35.33333 110,000,000(đ)
Đặt sim
081.70.33333 115,000,000(đ)
Đặt sim
083.58.22222 140,000,000(đ)
Đặt sim
037.65.77777 140,000,000(đ)
Đặt sim
094.81.44444 145,000,000(đ)
Đặt sim
091.27.00000 150,000,000(đ)
Đặt sim
085.23.22222 152,000,000(đ)
Đặt sim
091.65.00000 156,250,000(đ)
Đặt sim
096.30.11111 156,250,000(đ)
Đặt sim
082.34.22222 159,000,000(đ)
Đặt sim
093.68.44444 160,000,000(đ)
Đặt sim
039.81.55555 160,000,000(đ)
Đặt sim
091.52.00000 162,000,000(đ)
Đặt sim
097.73.11111 162,500,000(đ)
Đặt sim
098.25.11111 166,000,000(đ)
Đặt sim
090.43.11111 172,000,000(đ)
Đặt sim
081.24.77777 173,600,000(đ)
Đặt sim
091.85.00000 174,000,000(đ)
Đặt sim
098.82.44444 183,000,000(đ)
Đặt sim
084.78.77777 185,000,000(đ)
Đặt sim
098.31.00000 186,000,000(đ)
Đặt sim
035.25.77777 193,000,000(đ)
Đặt sim
085.61.77777 193,300,000(đ)
Đặt sim
036.51.77777 193,300,000(đ)
Đặt sim
085.91.77777 193,300,000(đ)
Đặt sim
038.69.33333 195,000,000(đ)
Đặt sim
094.72.33333 198,000,000(đ)
Đặt sim
076.76.44444 199,000,000(đ)
Đặt sim
038.85.77777 199,000,000(đ)
Đặt sim
035.59.77777 199,000,000(đ)
Đặt sim
038.50.66666 200,000,000(đ)
Đặt sim
038.69.55555 200,000,000(đ)
Đặt sim
035.20.66666 200,000,000(đ)
Đặt sim
037.90.66666 200,000,000(đ)
Đặt sim

Hỗ trợ khách hàng

Hotline
 
0773.26.26.26
0824.26.26.26
 
Thời gian làm việc
Từ
8h đến 21h hàng ngày
Ngoài giờ làm việc quý khách
vui lòng
Click vào "Đặt mua"
Trân trọng cảm ơn!

Tìm sim năm sinh
mặc định 19xx m/d/Y

Khuyến Mãi Sim Số

 

  0844.1368.68    9.200.000

                  

  0705.60.80.80   2.800.000

                 

  0827.19.39.39   7.000.000

                

  038.68.68.381   2.200.000

               

  0818.119.668   1.300.000  

               

  0814.557.559   1.200.000 

              

  079996.3339    3.600.000 

               

  079992.3339    3.500.000

                

  0705.654.456   2.800.000

               

  0775.311.113   3.200.000  

               

  0898.29.19.29  2.500.000  

              

  0816.368.268   4.500.000  

               

  0832.368.268   4.200.000  

               

Quảng Cáo

Đăng bán sim

Sim theo phong thủy

Tin tức

Chọn Sim Theo Đầu Số

Thống Kê Truy Cập

Hotline 1: 0773.26.26.26
Hotline 2: 0824.26.26.26
Email nhận bảng: simday.vn@gmail.com
Địa chỉ: 240 Đội Cung, Phường 9, Quận 11, Tp. HCM
Copyright 2018 © - Simday.vn
face face