banner-sim
người cấm
Xin chào mừng quý khách đến với Trung Tâm Sim Số Đẹp - Chúc quý khách vạn sự như ý!

Danh sách nhà mạng

Menu số đẹp

Sim theo yêu cầu

Quý khách vẫn chưa tìm được SIM vừa ý? Hãy nhập yêu cầu của quý khách vào ô bên dưới. Chúng tôi sẽ tìm và thông báo lại cho quý khách sớm nhất!
** Chỉ nhận tối đa 6 số cuối
6 số đuôi:  
Tên bạn:
Điện thoại:
Ghi chú:
Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:

Trợ giúp

Dãy số không gồm: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

VD: 09*9999, *9999, *6868, *1989, 09*99x99 Tìm nâng cao


Chọn sim số đẹp theo đầu số

Danh sách sim số đẹp

Chọn sim cùng thể loại của mạng khác

Sim Ngũ Quý Viettel Sim Ngũ Quý Mobifone Sim Ngũ Quý Vinaphone Sim Ngũ Quý Vietnamobile Sim Ngũ Quý Gmobile

Sim Số Đẹp Viettel > Sim Ngũ Quý

STT Số Giá Tổng Mạng Đặt Mua Giỏ
1 039.21.00000 50,000,000(đ) 15
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
2 038.72.11111 50,000,000(đ) 25
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
3 039.59.11111 70,000,000(đ) 31
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
4 038.83.00000 80,000,000(đ) 22
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
5 038.67.33333 85,000,000(đ) 39
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
6 098.49.11111 100,000,000(đ) 35
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
7 035.23.44444 100,000,000(đ) 33
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
8 036.87.55555 105,200,000(đ) 49
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
9 034.35.33333 110,000,000(đ) 30
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
10 037.65.77777 140,000,000(đ) 56
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
11 096.30.11111 156,250,000(đ) 23
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
12 039.81.55555 160,000,000(đ) 46
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
13 097.73.11111 162,500,000(đ) 31
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
14 098.25.11111 166,000,000(đ) 29
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
15 098.82.44444 183,000,000(đ) 47
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
16 098.31.00000 186,000,000(đ) 21
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
17 035.25.77777 193,000,000(đ) 50
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
18 036.51.77777 193,300,000(đ) 50
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
19 038.69.33333 195,000,000(đ) 41
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
20 038.85.77777 199,000,000(đ) 59
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
21 035.59.77777 199,000,000(đ) 57
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
22 038.69.55555 200,000,000(đ) 51
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
23 037.90.66666 200,000,000(đ) 49
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
24 038.50.66666 200,000,000(đ) 46
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
25 035.20.66666 200,000,000(đ) 40
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
26 098.59.11111 208,750,000(đ) 36
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
27 097.92.11111 208,750,000(đ) 32
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
28 033.23.77777 210,000,000(đ) 46
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
29 037.96.77777 210,000,000(đ) 60
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
30 039.59.77777 212,000,000(đ) 61
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
31 037.26.77777 220,000,000(đ) 53
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
32 037.22.55555 225,000,000(đ) 39
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
33 035.72.77777 225,000,000(đ) 52
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
34 035.91.66666 230,000,000(đ) 48
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
35 034.43.66666 233,500,000(đ) 44
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
36 039.75.77777 235,000,000(đ) 59
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
37 039.20.77777 238,800,000(đ) 49
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
38 033.38.77777 250,000,000(đ) 52
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
39 033.56.77777 250,000,000(đ) 52
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
40 032.70.88888 260,000,000(đ) 52
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
41 035.24.88888 260,000,000(đ) 54
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
42 037.60.66666 280,000,000(đ) 46
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
43 036.75.77777 283,200,000(đ) 56
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
44 037.55.77777 285,000,000(đ) 55
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
45 037.57.55555 295,000,000(đ) 47
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
46 098.57.22222 300,000,000(đ) 39
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
47 038.68.55555 300,000,000(đ) 50
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
48 097.60.33333 312,500,000(đ) 37
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
49 097.56.22222 312,500,000(đ) 37
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
50 034.56.33333 330,000,000(đ) 33
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
51 097.78.33333 337,500,000(đ) 46
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
52 098.86.00000 339,000,000(đ) 31
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
53 038.38.33333 350,000,000(đ) 37
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
54 098.59.22222 350,000,000(đ) 41
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
55 036.36.77777 355,000,000(đ) 53
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
56 035.67.66666 398,700,000(đ) 51
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
57 036.22.66666 399,000,000(đ) 43
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
58 036.95.88888 400,000,000(đ) 63
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
59 037.87.66666 406,250,000(đ) 55
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
60 096.30.33333 427,500,000(đ) 33
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
61 096.45.77777 450,000,000(đ) 59
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
62 032.87.99999 450,000,000(đ) 65
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
63 096.80.77777 475,000,000(đ) 58
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
64 096.44.77777 475,000,000(đ) 58
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
65 097.21.77777 496,000,000(đ) 54
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
66 039.58.99999 500,000,000(đ) 70
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
67 097.38.55555 518,750,000(đ) 52
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
68 097.91.77777 530,000,000(đ) 61
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
69 037.89.66666 532,000,000(đ) 57
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
70 039.56.88888 572,000,000(đ) 63
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
71 097.98.33333 600,000,000(đ) 48
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
72 097.99.33333 600,000,000(đ) 49
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
73 098.34.66666 638,000,000(đ) 54
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
74 039.38.99999 650,000,000(đ) 68
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
75 032.61.99999 666,700,000(đ) 57
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
76 036.22.99999 669,000,000(đ) 58
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
77 038.68.66666 798,700,000(đ) 55
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
78 036.36.88888 848,000,000(đ) 58
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
79 096.34.88888 909,000,000(đ) 62
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
80 038.22.88888 925,000,000(đ) 55
Đặt sim
Thêm vào giỏ hàng
Số Giá Đặt Mua
039.21.00000 50,000,000(đ)
Đặt sim
038.72.11111 50,000,000(đ)
Đặt sim
039.59.11111 70,000,000(đ)
Đặt sim
038.83.00000 80,000,000(đ)
Đặt sim
038.67.33333 85,000,000(đ)
Đặt sim
098.49.11111 100,000,000(đ)
Đặt sim
035.23.44444 100,000,000(đ)
Đặt sim
036.87.55555 105,200,000(đ)
Đặt sim
034.35.33333 110,000,000(đ)
Đặt sim
037.65.77777 140,000,000(đ)
Đặt sim
096.30.11111 156,250,000(đ)
Đặt sim
039.81.55555 160,000,000(đ)
Đặt sim
097.73.11111 162,500,000(đ)
Đặt sim
098.25.11111 166,000,000(đ)
Đặt sim
098.82.44444 183,000,000(đ)
Đặt sim
098.31.00000 186,000,000(đ)
Đặt sim
035.25.77777 193,000,000(đ)
Đặt sim
036.51.77777 193,300,000(đ)
Đặt sim
038.69.33333 195,000,000(đ)
Đặt sim
038.85.77777 199,000,000(đ)
Đặt sim
035.59.77777 199,000,000(đ)
Đặt sim
038.69.55555 200,000,000(đ)
Đặt sim
037.90.66666 200,000,000(đ)
Đặt sim
038.50.66666 200,000,000(đ)
Đặt sim
035.20.66666 200,000,000(đ)
Đặt sim
098.59.11111 208,750,000(đ)
Đặt sim
097.92.11111 208,750,000(đ)
Đặt sim
033.23.77777 210,000,000(đ)
Đặt sim
037.96.77777 210,000,000(đ)
Đặt sim
039.59.77777 212,000,000(đ)
Đặt sim
037.26.77777 220,000,000(đ)
Đặt sim
037.22.55555 225,000,000(đ)
Đặt sim
035.72.77777 225,000,000(đ)
Đặt sim
035.91.66666 230,000,000(đ)
Đặt sim
034.43.66666 233,500,000(đ)
Đặt sim
039.75.77777 235,000,000(đ)
Đặt sim
039.20.77777 238,800,000(đ)
Đặt sim
033.38.77777 250,000,000(đ)
Đặt sim
033.56.77777 250,000,000(đ)
Đặt sim
032.70.88888 260,000,000(đ)
Đặt sim
035.24.88888 260,000,000(đ)
Đặt sim
037.60.66666 280,000,000(đ)
Đặt sim
036.75.77777 283,200,000(đ)
Đặt sim
037.55.77777 285,000,000(đ)
Đặt sim
037.57.55555 295,000,000(đ)
Đặt sim
098.57.22222 300,000,000(đ)
Đặt sim
038.68.55555 300,000,000(đ)
Đặt sim
097.60.33333 312,500,000(đ)
Đặt sim
097.56.22222 312,500,000(đ)
Đặt sim
034.56.33333 330,000,000(đ)
Đặt sim
097.78.33333 337,500,000(đ)
Đặt sim
098.86.00000 339,000,000(đ)
Đặt sim
038.38.33333 350,000,000(đ)
Đặt sim
098.59.22222 350,000,000(đ)
Đặt sim
036.36.77777 355,000,000(đ)
Đặt sim
035.67.66666 398,700,000(đ)
Đặt sim
036.22.66666 399,000,000(đ)
Đặt sim
036.95.88888 400,000,000(đ)
Đặt sim
037.87.66666 406,250,000(đ)
Đặt sim
096.30.33333 427,500,000(đ)
Đặt sim
096.45.77777 450,000,000(đ)
Đặt sim
032.87.99999 450,000,000(đ)
Đặt sim
096.80.77777 475,000,000(đ)
Đặt sim
096.44.77777 475,000,000(đ)
Đặt sim
097.21.77777 496,000,000(đ)
Đặt sim
039.58.99999 500,000,000(đ)
Đặt sim
097.38.55555 518,750,000(đ)
Đặt sim
097.91.77777 530,000,000(đ)
Đặt sim
037.89.66666 532,000,000(đ)
Đặt sim
039.56.88888 572,000,000(đ)
Đặt sim
097.98.33333 600,000,000(đ)
Đặt sim
097.99.33333 600,000,000(đ)
Đặt sim
098.34.66666 638,000,000(đ)
Đặt sim
039.38.99999 650,000,000(đ)
Đặt sim
032.61.99999 666,700,000(đ)
Đặt sim
036.22.99999 669,000,000(đ)
Đặt sim
038.68.66666 798,700,000(đ)
Đặt sim
036.36.88888 848,000,000(đ)
Đặt sim
096.34.88888 909,000,000(đ)
Đặt sim
038.22.88888 925,000,000(đ)
Đặt sim

Hỗ trợ khách hàng

Hotline
 
0773.26.26.26
0824.26.26.26
 
Thời gian làm việc
Từ
8h đến 21h hàng ngày
Ngoài giờ làm việc quý khách
vui lòng
Click vào "Đặt mua"
Trân trọng cảm ơn!

Tìm sim năm sinh
mặc định 19xx m/d/Y

Khuyến Mãi Sim Số

 

  0844.1368.68    9.200.000

                  

  0705.60.80.80   2.800.000

                 

  0827.19.39.39   7.000.000

                

  038.68.68.381   2.200.000

               

  0818.119.668   1.300.000  

               

  0814.557.559   1.200.000 

              

  079996.3339    3.600.000 

               

  079992.3339    3.500.000

                

  0705.654.456   2.800.000

               

  0775.311.113   3.200.000  

               

  0898.29.19.29  2.500.000  

              

  0816.368.268   4.500.000  

               

  0832.368.268   4.200.000  

               

Quảng Cáo

Đăng bán sim

Sim theo phong thủy

Tin tức

Chọn Sim Theo Đầu Số

Thống Kê Truy Cập

Hotline 1: 0773.26.26.26
Hotline 2: 0824.26.26.26
Email nhận bảng: simday.vn@gmail.com
Địa chỉ: 240 Đội Cung, Phường 9, Quận 11, Tp. HCM
Copyright 2018 © - Simday.vn
face face